โปรแกรมพจนานุกรมญี่ปุ่นไทย JTDIC 2.0

JT Dic

โปรแกรม JTDIC 2.0


คุณสมบัติของโปรแกรม
1. ค้นหาคำศัพท์ญี่ปุ่นไทย หรือไทยญี่ปุ่นได้
2. ค้นหาคำศัพท์ญี่ปุ่นอังกฤษ หรืออังกฤษญี่ปุ่นได้
3. สามารถค้นหาโดยใช้ตัวโรมาจิได้
4. สามารถก๊อปปี้ข้อมูลที่ค้นหาได้
5. แสดงรูปตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ที่ค้นหาได้
6. แสดงข้อมูลโจโยคันจิ
7. ออกเสียงภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

สิ่งที่จำเป็นต้องติดตั้งก่อน
1. ดาวน์โหลด Microsoft dot net framework 3.5 Full ขนาดไฟล์ 197 MB
2. หรือดาวน์โหลด Microsoft dot net framework 3.5 Setup File ขนาดไฟล์ 2.7 MB
3. สำหรับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ จำเป็นต้อง Install โปรแกรมตามลิงก์ด้านล่าง โดยจะสนับสนุน Windows XP ขึ้นไปเท่านั้น
3.1 SpeechPlatformRuntime
3.2 MSSpeech_TTS_ja-JP_Haruka
3.3 MSSpeech_TTS_en-US_Helen
3.4 MSSpeech_SR_ja-JP_TELE

ดาวน์โหลดโปรแกรม
1. ดาวน์โหลด JTDIC 2.06 ขนาด 35 MB (รวมฐานคำศัพท์ ญี่ปุ่นไทย ญี่ปุ่นอังกฤษ โจโยคันจิ ตัวอย่างประโยค และการออกเสียง)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม JTDIC 2.02 เบื้องต้น
1. สามารถดูวิธีการใช้งานได้ที่ คู่มือ JTDIC 2.02 Online
2. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ คู่มือ JTDIC 2.02 (PDF File) 314 KB

เวอร์ชั่น 2.06 (31 มีนาคม 2564)
1. ปรับปรุงโจโยคันจิเป็นแบบใหม่ (2,136 ตัว)
2. เปลี่ยนรูปภาพลำดับการเขียนคันจิใหม่
3. อัพเดทคำศัพท์ในส่วนญี่ปุ่นไทย

เวอร์ชั่น 2.05 (14 กุมภาพันธ์ 2559)
1. อัพเดทคำศัพท์ในส่วนญี่ปุ่นไทย

เวอร์ชั่น 2.04 (8 ธันวาคม 2557)
1. เพิ่มการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
2. ปิดเสียง Ding หลังจากค้นหาข้อมูลสำเร็จ
3. อัพเดทคำศัพท์ในส่วนญี่ปุ่นไทย

เวอร์ชั่น 2.03 (19 กรกฎาคม 2554)
1. เพิ่มโจโยคันจิ (รูปแบบเดียวกับเวอร์ชั่น 1.xx)
2. ปรับความเร็วในการแสดงผลคำศัพท์
3. อัพเดทคำศัพท์ในส่วนญี่ปุ่นไทย

เวอร์ชั่น 2.02 (10 เมษายน 2553)
1. เพิ่มการค้นหาคำกริยารูป masu, mashita และรูป ta

เวอร์ชั่น 2.01 (6 เมษายน 2553)
1. แก้ไขให้ใช้บน Windows 64 bits
2. เพิ่มเมนู ค้นหาคำใกล้เคียง

เวอร์ชั่น 2.00 (19 มิถุนายน 2552)
1. ปล่อยเวอร์ชั่น 2.00 ครั้งแรก
2. สามารถค้นหาคำศัพท์ ญี่ปุ่นไทย ญี่ปุ่นอังกฤษ พร้อมแสดงรูปตัวอย่างประโยค (ญี่ปุ่นอังกฤษ)
3. ค้นหาด้วยอักษรโรมาจิ
4. ยังไม่สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขคำศัพท์เองได้

About Us | Contact | ©2004 - 2016 ไพฑูรย์ แซ่ตั้ง